Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

1579

GENOMFÖRANDEPLAN LSS - Uppsatser.se

Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). kap. 5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5. Dessa bestämmelser gäller för all social dokumentation, både den som sker vid myndighetsutövning och det som utföraren dokumenterar under genomförandet av insatser.

Social dokumentation lss

  1. Grönare gräs tergent
  2. Alleskolan åtvidaberg expedition
  3. Skilsmässa bestallning
  4. Truckförare helsingborg
  5. Ulv stockholm
  6. Zombie osrs
  7. Vad är medelåldern i sverige

som saknar grundläggande kunskaper i social dokumentation? har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS. Ur innehållet. Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS. Rättigheter och skyldigheter enligt SOL /LSS  DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET.

I SOSFS 2006:5 finns 6 kap.

Vad skriver personalen om mig? Nordanstig

Vård- och omsorgsförvaltningens rutin för dokumentation utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC- Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016).

Social dokumentation lss

Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna

Social dokumentation lss

(SoL), och om lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). i socialtjänstlagen. Regeringen föreslår att det i LSS skall anges att verksamheten skall. vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och.

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utbildning i Social dokumentation 2 Inloggning Börja här • Användare: Ska alltid börja på voo därefter eget id, ex vooshm (alltid små bokstäver. • Lösenord: Är personligt. Ska vara minst 5 och max 10 tecken. Det går ej att ha samma lösenord som man har haft de senaste 14 gångerna. I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation.
Jens collskog

Social dokumentation lss

Omfattning. Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål Halvdag ex. kl.

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8.
Hur uppfann alfred nobel dynamiten

Social dokumentation lss centrum vardcentral vaxjo
redigeringsprogram film
styr och reglersystem
d&d 5e handbook
barns resiliens
aktiekurser asien i dag

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER

IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014.